ทุนกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ เรียนต่อปริญญาตรี – โท – เอก ณ คาซัคสถาน ปี 2022

กรมการอุดมศึกษาและการฝึกอบรม หรือที่รู้จักในชื่อ DHET (Department of Higher Education and Training) เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาลแอฟริกาใต้ที่คอยให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างยาวนานนับแต่ก่อตั้งในปี 2009

ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในประเทศ รวมถึงต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในคาซัคสถาน ปีการศึกษา 2022-2023 ให้เข้าร่วมสมัครทุน Ministry of Education and Science Scholarships

ทุนนี้จะมอบให้กับหลักสูตรตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท ไปจนถึงปริญญาเอก ผู้สมัครที่ต้องการรับทุนจะต้องลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด โดยมีเกรดเฉลี่ยนจากการศึกษาก่อนหน้าไม่น้อยกว่า 3.00 ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียนและเบี้ยเลี้ยงรายเดือน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Department of Higher Education and Training

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียนทั้งหมด และเงินช่วยเหลือรายเดือนตามหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักสูตรของสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครทางวิชาการเฉพาะสำหรับหลักสูตรที่เลือก

– ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าในระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรปริญญาโท)

– ผู้สมัครจะต้องเต็มใจที่จะทำการตรวจสุขภาพ

ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– IELTS Academic : 5.5

– TOEFL IBT : 46

– TOEFL PBT : 453

– Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau B2/level B2)

– TestDaF:Prufung (Niveau B2/level B2);

– TFI (Test de Français International™) : not lower than B2 level in reading and listening sections)

– DELF (Diplome d’Etudes en Langue française) : level B2

– DALF (Diplome Approfondi de Langue française) : level B2

– TCF (Test de connaissance du français) : at least 50 points.

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

แบบฟอร์มการรับสมัคร

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Ministry of Education and Science Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ