ทุน Thai LLM เรียนต่อด้านกฎหมายสูงกว่าปริญญาตรีที่สหราชอาณาจักร มูลค่า 622,000 บาท

St. Mary’s University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ทางชานเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอน ติดอันดับที่ 131 ของสถาบันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นสากลและดึงศักยภาพของผู้เรียนให้ออกมามากที่สุด

เนื่องด้วยเข้าใจว่าการได้รับการสนับสนุนจะช่วยพัฒนาผู้เรียนได้มากอย่างไร ทางสถาบันจึงได้มีการจัดตั้งทุน Thai LLM Scholarship สำหรับนักศึกษาชาวไทย ปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้มีมูลค่า 14,500 ปอนด์ (ประมาณ 622,000 บาท) ซึ่งจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดในหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี สาขา LLM แบบเต็มเวลา โดยการเรียนจะเริ่มในเดือนกันยายน ปี 2022 ณ สหราชอาณาจักร

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : St. Mary’s University

สาขาที่กำหนด : LLM

ระดับการศึกษา : สูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 14,500 ปอนด์ (ประมาณ 622,000 บาท)

จำนวนทุน : 1 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน

– ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักสูตรของสถาบัน

– มีวุฒิปริญญาทางกฎหมายที่มี CGPA ขั้นต่ำ 2.3 หรือสูงกว่า (หรือ UK 2:2)

– ลงทะเบียนแบบเต็มเวลาในภาคเรียนที่จะเริ่มในเดือนกันยายน 2022

– ยินดีที่จะเป็นตัวแทนของสถาบันในฐานะทูตตลอดหลักสูตรที่ลงทะเบียน

– ยินดีที่จะเข้าสอบผู้พิพากษาจาก OJC ในประเทศไทยให้เร็วที่สุดหลังสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์โดยเร็วที่สุดเพื่อรับการพิจารณาทุนการศึกษานี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Thai LLM Scholarship 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ