ทุน Dr. P. Anthony Johnstone Memorial Bursary เรียนต่อปริญญาโท – เอก ที่แคนาดา มูลค่า 69,300 บาท

Dalhousie University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่ติดอันดับ 317 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก มีจุดมุ่งหมายคือการยกระดับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสติปัญญา สังคม และเศรษฐกิจของชุมชน

ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน Dr. P. Anthony Johnstone Memorial Bursary สำหรับนักศึกษาชาวแคนาดาหรือนักศึกษาต่างชาติสำหรับปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้จะมอบให้กับผู้สมัครที่มีความโดดเด่นและต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่แคนาดา ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 2,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 69,300 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Dalhousie University

สาขาที่กำหนด : มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 2,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 69,300 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทั้งชาวแคนาดาและชาวต่างชาติสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักสูตรของสถาบันในสาขา มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

– มีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทางสังคมและสิทธิมนุษยชน

– ผู้สมัครต้องมีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น และต้องแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Dr. P. Anthony Johnstone Memorial Bursary Scholarship 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ