ทุนเต็มจำนวนเข้าร่วมโครงการระยะสั้นสำหรับนักศึกษาป.ตรี-โท ที่สหรัฐฯ

Hansen Leadership Institute เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจากสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ เพื่อรับทุนเข้าร่วมโครงการระยะสั้นที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2020 ณ University of San Diego School of Leadership และ Education Sciences (SOLES)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเข้าร่วมโครงการ ที่พัก อาหารและตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทาง รวม 25 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการระยะสั้น 3 สัปดาห์ จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2020 ณ University of San Diego School of Leadership และ Education Sciences (SOLES)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุ 20-25 ปี

2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี 2 ขึ้นไปหรือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาที่รับสมัครได้แก่สาขา International Relations, Diplomacy, International Economic Development หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ต้องมีศักยภาพความเป็นผู้นำและมีประสบการณ์การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรในชุมชน ในประเทศหรือต่างประเทศ

4. มีผู้รับรองความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้สมัคร

5. หนังสือเดินทาง พร้อมวีซ่า (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.hansensummerinstitute.org คลิกที่ “Apply now”

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

hansenleadershipinstitute.communityforce.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ