ห้ามพลาด!! โอกาสฝึกงานกับ UNESCO สำหรับนิสิต-นักศึกษาไทย

โอกาสดีๆ ที่นิสิต-นักศึกษาห้ามพลาด!! กับโครงการฝึกงานกับ UNESCO สำหรับนิสิต-นักศึกษาไทย (สาขาศิลปะ วัฒนธรรม)

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครจะต้องมีระดับการศึกษาเทียบเท่ากับระดับอนุปริญญาศิลปหัตถกรรม (Arts & Crafts Diploma) อย่างน้อย 2 ปี

2. ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน สถาบันหรือมหาวิทยาลัยในสาขาศิลปหัตถกรรม (Arts & Crafts)

3. เคยได้รับทุนการศึกษาหรือรางวัล (มีหลักฐานยืนยัน)

4. อายุไม่เกิน 28 ปี

5. สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.fondationcultureetdiversite.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

France Alumni Thailande

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ