มูลนิธิ Boustany มอบทุนเรียนต่อ MBA ที่ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

มูลนิธิ Boustany Foundation มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา Harvard University MBA Scholarship เพื่อเรียนต่อที่ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นทุนที่เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาจากทุกประเทศ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มอบทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่า US$95,000 ประมาณ 2.9 ล้านบาท พร้อมโอกาสในการฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเวลา 2 เดือนกับมูลนิธิ ครอบคลุมค่าเดินทาง และค่าที่พักที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตร MBA ในสาขาการจัดการธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีผลการศึกษาเป็นเลิศ

-ผู้สมัครสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้หลังจากได้รับข้อเสนอให้เข้าเรียนในหลักสูตร MBA ของ Harvard แล้วเท่านั้น

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง CV พร้อมรูปถ่าย คะแนน GMAT และจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยไปที่อีเมล admissions@boustany-foundation.org

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.boustany-foundation.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ