ประกวดวาดภาพ Hatching Young Artist ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

มาเปลี่ยนผลงานและไอเดียสร้างสรรค์ให้เป็นทุนการศึกษา!! Aviagen Asia-Pacific ขอเชิญนิสิต นักศ๊กษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ Hatching Young Artist (HYA Award) หัวข้อ “ไก่” ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

 

กติกาและเงื่อนไข:

– การประกวดนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วม

– เปิดโอกาสสำหรับ นิสิต/นักศ๊กษา ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1- 4 จากอุดมศึกษาทุกสถาบัน

– วาดภาพ 2 มิติที่เกี่ยวข้องกับ ไก่ ห้ามสื่อถึงการเมือง หรือ สื่อความหมายในแง่ลบ ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้กับบริษัทฯ ไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และต้องไม่สื่อถึงความน่ากลัว น่ารังเกียจ

– ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลอื่นมาก่อน ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับเท่านั้น ทั้งด้าน ความคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์ต้องไม่เป็นการลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์เข้าประกวด

– ขนาดภาพ A1 (594 mm x 841 mm), 2 มิติหากมีความหนา จะต้องไม่เกิน 20 mm

– ไม่จำกัดเทคนิคในการวาดภาพ, การใช้สีหรือวัสดุตราบเท่าที่อยู่ในขนาดที่กำหนดไว้

– จำกัด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น และเป็นผลงานเดี่ยว (ไม่สามารถทำเป็นกลุ่ม)

– ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ไม่สามารถขอรับกลับคืนได้และถือว่าได้มอบลิขสิทธิ์ทุกอย่างของผลงานให้แก่บริษัทฯ เป็นการถาวร

– พนักงานและครอบครัวของบริษัทฯ และกรรมการผู้ตัดสิน ไม่สามารถเข้าร่วมการรประกวดนี้

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ระยะเวลาการประกวดและการตัดสิน:

– ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2563

– ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานทางออนไลน์ มาที่ asia.marketing@aviagen.com ไม่เกินเวลา 23.00 น. ของ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

– โดยส่งเป็นรูปถ่ายของผลงาน (เป็นไฟล์ JPEG ขนาดความละเอียดสูง แต่ไม่เกิน 3 MB) มาพร้อมกับใบสมัคร

– บริษัทฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

– รอบตัดสิน: ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากรอบแรก จะต้องส่งผลงานจริงมาที่บริษัทฯ ก่อนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (บริษัทฯ จะแจ้งที่อยู่การจัดส่งให้ภายหลัง), โดยผู้ประกวดต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเอง และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายกรณีที่ผลงานสูญหาย เสียหายหรือชำรุดจากการขนส่ง

– วันประกาศผลและมอบรางวัล: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ จะเชิญผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 รางวัล มาที่สำนักงานที่กรุงเทพฯ เพื่อทำพิธีมอบรางวัล

 

รางวัลการประกวด:

– ผู้ชนะเลิศ : ได้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

asia.marketing@aviagen.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ