ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563 ชิงทุนการศึกษา+อื่นๆ

เพื่อปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาให้กับเยาวชน ทั้งยังสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์สาขาธรรมชาติวิทยา สำหรับเยาวชน ครู และสถาบันการศึกษา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563 หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน : Healthy Plants for a Sustainable Earth” ชิงทุนการศึกษา และรางวัลต่างๆ มากมาย

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม:

– เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ วันเข้าประกวดในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

– โครงงานต้องประกอบด้วยเยาวชน โครงงานละไม่เกิน 2 คน และครูที่ปรึกษาโครงงานละไม่เกิน 1 คน

– ในกรณีโครงงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หากเกิดเหตุจำเป็น ณ วันประกวดรอบชิงชนะเลิศ สามารถเปลี่ยนตัวเยาวชนได้ ทีมละ ไม่เกิน 1 คน (พร้อมชี้แจงเหตุผล)

 

รอบการประกวด:

รอบคัดเลือก

– กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมประกวด ผ่านที่นี่ 

– ส่งคลิป VDO นาเสนอแนวคิดหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ภายใต้หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน” (Healthy Plants for a Sustainable Earth) ความยาวไม่เกิน 5 นาที ผ่านทาง nsmthailandproject@gmail.com ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563

– กรรมการคัดเลือก รวม 40 ทีม และประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 3 เมษายน 2563 ผ่านทาง www.nsm.or.th

 

รอบชิงชนะเลิศ

โครงงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับแจ้งเชิญเข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เพื่อนาเสนอโครงงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2563 (รวม 4 วัน 3 คืน)

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 02-577-9981

– nsmthailandproject@gmail.com

เว็บไซต์ อพวช.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ