EFA ให้ทุนสัมมนากับเยาวชนอายุ 18 – 30 ปีทั่วโลก เข้าร่วมที่ประเทศออสเตรีย

ทุกๆ ปีมีนักเรียนกว่า 650 คนจากเกือบ 100 สัญชาติได้รับทุนการศึกษา European Forum Alpbach (EFA) เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาที่ประเทศออสเตรีย

โดยเป็นทุนด้านการสัมมนา สำหรับด้านวิทยาศาสตร์ การเมือง ธุรกิจ และวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมอุดมการณ์ อีกทั้งยังมีทุนสำหรับการสัมมนาให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนขั้นพื้นฐาน: ครบคลุมค่าเข้าร่วมโครงการ

– ทุนบางส่วน: ครอบคลุมค่าเข้าร่วมโครงการ และค่าที่พักอาศัย

– ทุนเต็มจำนวน: ครอบคลุมค่าเข้าร่วมโครงการ ค่าที่พักอาศัย และค่าประกัน

ดูข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ระยะเวลา และสถานที่เข้าร่วมโครงการ:

19 สิงหาคม – 4 กันยายน 2020 ที่หมู่บ้าน Alpine ประเทศออสเตรีย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่ระดับ B2

– มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี

– สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างน้อย 12 วัน

– กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.alpbach.org

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ