สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

อีกหนึ่งโอกาสได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการกับสำนักงานกิจการยุติธรรม เพราะขณะนี้ได้เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม

โดยมีตำแหน่งว่างถึง 10 ตำแหน่งด้วยกัน อัตราเงินเดือนเริ่มตั้งแต่ 11,500 – 16,500 บาท ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 15,000 – 16,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

 

2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 15,000 – 16,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

 

3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 15,000 – 16,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

4. พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 11,500 – 12,650 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถยื่นใบสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สามารถสมัครได้ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

จำนวน 330 บาท ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ