ทุน Hebrew University of Jerusalem เรียนต่อปริญญาโท – เอก ณ อิสราเอล ปี 2022

Hebrew University of Jerusalem ได้รับการยอมรับระดับโลกในฐานะสถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัยเชิงนวัตกรรม และความร่วมมืออันดีในระดับสากล

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโลกให้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการช่วยให้นักศึกษาที่มากความสามารถได้เข้าถึงการเรียนที่เต็มศักยภาพ ทางสถาบันจึงได้เสนอโอกาสรับทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2022

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาด้านวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิศวกรรมชีวภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยจะมอบให้ในรูปแบบของการสนับสนุนที่หลากหลาย รวมไปถึงที่พักสำหรับนักศึกษา

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Hebrew University of Jerusalem

สาขาที่กำหนด : Faculty of Science, Faculty of Medicine, Faculty of Dental Medicine, Faculty of Agriculture, Food & Environment.

ระดับการศึกษา : ปริญญาโทและปริญญาเอก

รูปแบบทุน : การสนับสนุนที่หลากหลาย รวมถึงที่พักสำหรับนักศึกษา

จำนวน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาโทหรือเอก ในสาขาที่กำหนด

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Hebrew University Science International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ