พลาดไม่ได้!! กับทุนรัฐบาลเยอรมัน DAAD เรียนต่อป.โท พร้อมค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพ

Helmut-Schmidt-Programme 2019 ทุนรัฐบาลเยอรมัน DAAD โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยที่ร่วมรายการ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-ค่าครองชีพรายเดือน

-คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน

-ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าสนับสนุนการทำกิจกรรมอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา:

ปริญญาโทใน สาขา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-พิจารณาจากผลการเรียนที่ผ่านมา ในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี

-พิจารณาความรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน

-เคยมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

-ทุนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทำงานมาบ้างแล้ว และนักศึกษาจบใหม่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-CV

-สำเนาผลการเรียน

-สำเนาใบจบการศึกษา

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน

-จดหมายแนะนำจากอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือนายจ้างในองค์กรของคุณ

 

วิธีการสมัคร:

-การสมัครสามารถเลือกได้ 2 ภาษา ทั้งอังกฤษและเยอรมัน โดยระบุว่าสมัครขอทุน DAAD Helmut-SchmidtProgramme (Master’s scholarships for Public Policy and Good Governance) และให้ส่งใบสมัครกับมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก

-ใบสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.daad.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ