ทุนป.โท คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนศ.หญิงที่ TU Wien ประเทศออสเตรีย

Helmut Veith Stipend ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหญิงที่มีความประสงค์เรียนต่อในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ TU Wien มหาวิทยาลัยในเวียนนา ประเทศออสเตรีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 6,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 209,000 บาท) สนับสนุนเป็นระยะเวลาสองปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จบปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เทียบเท่า

-มีความรู้และความสนใจในสาขาการวิจัยของ Helmut Veith

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-Cover Letter

-CV

-จดหมายแนะนำตัว

-ทรานสคริปต์

-วุฒิการศึกษา

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-ผลการทดสอบ TOEFL หรือเทียบเท่า

-สำเนาหนังสือเดินทาง

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่อีเมล ta.sc-cigol@retsam

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

forsyte

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ