มาแล้ว!! โครงการ Fulbright Junior Research Scholarship (JRS) ประจำปีการศึกษา 2563

โอกาสสำหรับผู้ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก!! โครงการ Fulbright Junior Research Scholarship (JRS) ประจำปี พ.ศ. 2563

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกรวมไม่เกิน 5 ทุนเพื่อทำงานวิจัยระยะเวลา 6 เดือนในสหรัฐอเมริกา สำหรับปีการศึกษา 2563 โดย 2 ทุนแรกจะเป็นทุนภายใต้ Fulbright Program และ 3 ทุนจะเป็นทุนภายใต้ Fulbright-TRF partnership

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและอ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครที่เว็บไซต์ http://application.fulbrightthai.org

 

ปิดรับสมัคร:

16 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fulbrightthai.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ