สื่อต่างชาติ จัดอันดับ 10 อาชีพที่ทำเงินดีในอเมริกา แม้ไม่มีวุฒิปริญญาก็ตาม

ตามสถิติที่ US Bureau of Labor Statistics รวบรวมมาล่าสุด มีงานจำนวนมากที่ยินดีจ่ายเงินเดือนถึง $77,000 (ประมาณ 2,550,697 บาท) ที่ขอแค่คุณมีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

และนี่คือ 10 อันดับงานที่เงินดีที่สุดแม้คุณจะไม่ได้เรียนจบปริญญาตรี ซึ่งเว็บไซต์ต่างประเทศได้จัดอันดับมาให้เราได้เป็นความรู้และเป็นข้อมูลหางานในอนาคต

 

10.commercial pilots (นักบินพาณิชย์)


อัตราการจ้างงานที่คาดเอาไว้ระหว่าง ปี 2017-2024 : 15,100 อัตรา

เฉลี่ยเงินเดือน $77,200/ปี (ประมาณ 2,557,322 บาท)

 

9. Detectives and criminal investigators (นักสืบสายอาชญากรรม)

อัตราการจ้างงานที่คาดเอาไว้ระหว่าง ปี 2017-2024 :28,300 อัตรา

เฉลี่ยเงินเดือน $78,120/ปี (ประมาณ 2,587,798 บาท)

 

8. Elevator installers and repairers (ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงลิฟต์)

อัตราการจ้างงานที่คาดเอาไว้ระหว่าง ปี 2017-2024 :5,900 อัตรา

เฉลี่ยเงินเดือน $78,890/ปี (ประมาณ 2,613,305 บาท)

 

7. Nuclear technicians (ช่างเทคนิคนิวเคลียร์)

อัตราการจ้างงานที่คาดเอาไว้ระหว่าง ปี 2017-2024 :2,800 อัตรา

เฉลี่ยเงินเดือน $79,140/ปี (ประมาณ 2,621,586 บาท)

 

6. Radiation therapists (นักรังสีวิทยา)


อัตราการจ้างงานที่คาดเอาไว้ระหว่าง ปี 2017-2024 :6,200 อัตรา

เฉลี่ยเงินเดือน  $80,160/ปี (ประมาณ 2,655,375 บาท)

 

5. Power distributors and dispatchers (ช่างไฟฟ้าและระบบพลังงาน)

อัตราการจ้างงานที่คาดเอาไว้ระหว่าง ปี 2017-2024 :3,900 อัตรา

เฉลี่ยเงินเดือน $81,900/ปี (ประมาณ 2,713,014 บาท)

 

4. First-line supervisors of police and detectives (ผู้บังคับบัญชากรมตำรวจและนักสืบ)

อัตราการจ้างงานที่คาดเอาไว้ระหว่าง ปี 2017-2024 :43,000 อัตรา

เฉลี่ยเงินเดือน $84,840/ปี (ประมาณ 2,810,404 บาท)

 

3. Transportion,storage,and distribution managers (กรมขนส่ง การจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า)

อัตราการจ้างงานที่คาดเอาไว้ระหว่าง ปี 2017-2024 :27,100 อัตรา

เฉลี่ยเงินเดือน $89,190/ปี (ประมาณ 2,954,502 บาท)

 

2. Nuclear-power-reactor operators (งานเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์และพลังงานนิวเคลียร์)

อัตราการจ้างงานที่คาดเอาไว้ระหว่าง ปี 2017-2024 :2,600 อัตรา

เฉลี่ยเงินเดือน $91,170/ปี (ประมาณ 3,020,092 บาท)

 

1. Air-traffic controllers (ผู้ควบคุมการบิน)

อัตราการจ้างงานที่คาดเอาไว้ระหว่าง ปี 2017-2024 :7,500 อัตรา

เฉลี่ยเงินเดือน $122,410/ปี (ประมาณ 4,054,946บาท)

 

ที่มา : www.businessinsider.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ