รัฐบาลฮอลแลนด์มอบทุนเรียนต่อป.ตรี – ป.โท ณ มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์

Holland Government Scholarship ทุนรัฐบาลฮอลแลนด์สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป European Economic Area (EEA) เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาของเนเธอร์แลนด์ที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนละ 5,000 ยูโร (ประมาณ 180,000 บาท) ซึ่งทุนส่วนนี้ไม่ใช่ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

-สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษาของดัตช์ที่เข้าร่วมรายการ

-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสถาบันที่นักศึกษาเลือกเรียน

-ไม่เคยเรียนที่สถาบันการศึกษาในเนเธอร์แลนด์มาก่อน

-ข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่คุณสนใจก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นทางคณะกรรมการจะพิจารณาเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

ข้อมูลมหาวิทยาลัยวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เข้าร่วมโครงการ

 

ปิดรับสมัคร:

หมดเขตรับสมัครสองช่วงคือ

-1 กุมภาพันธ์ 2019

-1 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.studyinholland.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ