เปิดรับสมัครแล้ว!! ค่ายขยายผลเครือข่ายครูนักสื่อสาร Hotspot Teacher ปีที่ 2 (เข้าร่วมฟรี)

ทางมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อจัดกิจกรรมขยายองค์ความรู้ หลักสูตรครูผู้นำนักสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน ขยายผลสู่สังคมในวงกว้างมากขึ้นเพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันและเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการใช้กลไกของกระบวนการปฏิบัติและการสะท้อนอย่างมีวิจารณญาณ หรือ Action และ Reflection เกิดการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการวิพากษ์ซึ่งหัวใจสำคัญของสร้างการตระหนักรู้และเท่าทันตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักจัดกิจกรรมที่สนใจสร้างกระบวนการเรียนรู้การเท่าทันสื่อ (Media Literacy) ให้กับเด็กและเยาวชน

 

 

เนื้อหาการเรียนรู้แบบสังเขป:

– ทฤษฎีว่าด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

– เทคนิคการเรียนรู้เพื่อการเท่าทันสื่อ

– หลักการออกแบบกระบวนการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ที่มีหัวใจ

– การประเมินผลการเรียนรู้ 360 องศา

– เทคนิคการเป็นผู้นำการเล่นเกมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ด้วย “การ์ดพลังสื่อ”

 

กำหนดการ:

ภาคอีสาน

– วันที่ 3- 5 สิงหาคม 2562 สถานที่จัดกิจกรรม อ.เมือง จ.อุดรธานี

ภาคใต้

– วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 สถานที่จัดกิจกรรม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาคเหนือ

– วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 สถานที่จัดกิจกรรม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ภาคกลาง

– วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562 สถานที่จัด กรุงเทพฯ หรือ ปริมณฑล

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

17 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Makhampom

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ