เจาะลึกและทำความเข้าใจ วิธีการใช้ (A) Little & (A) Few ในประโยคภาษาอังกฤษ

หลายคนอาจเคยสับสนกับการสร้างประโยคในภาษาอังกฤษของคำเหล่านี้อย่าง little, a little, few และ a few ซึ่งทั้งๆ ที่จริงทั้ง 4 คำนี้มีความหมายคล้ายๆ กันคือ ‘บ้าง’ หรือ ‘some’ ในภาษาอังกฤษ

แต่ความแตกต่างก็คือ little และ few จะใช้ในความหมายเชิงลบ ควรใช้ก็ต่อเมื่อต้องการจะสื่อว่า ‘มีไม่มากเท่าที่ควรหรือเท่าที่คาดหวังไว้’

ก่อนที่จะเจาะลึกรายละเอียดมากไปกว่านี้ว่าทั้ง 4 คำนั้นควรใช้กับคำนามแบบไหน และเป็นอะไรได้บ้างในประโยคภาษาอังกฤษ เรามาดูตารางเปรียบเทียบ ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ กันก่อนเลย

 

 

วิธีใช้ A Little & A Few กับคำนาม

A little จะถูกใช้กับคำนามเอกพจน์ที่นับไม่ได้ (singular uncountable nouns) เช่น

– Mary said nothing, but she drank some tea and ate a little bread.

 

A Few จะถูกใช้กับคำนามพหูพจน์ที่นับได้ ( plural countable nouns) เช่น

– We stayed a few days in Florence and visited the museums.

 

วิธีใช้ Little & Few กับคำนาม

ทั้งคู่มักจะถูกใช้ในบริบทที่เป็นทางการ โดย Little จะถูกใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ เช่น

– I’m not very happy about it but I suppose I have little choice.

 

และ Few จะถูกใช้กับคำนามพหูพจน์ที่นับได้ เช่น

– Few cities anywhere in Europe can match the cultural richness of Berlin.

 

 

วิธีใช้ A Little A Few ในฐานะคำสรรพนาม

สามารถใช้ a little และ a few เป็นคำสรรพนามแทนที่คำนามได้ หากมันถูกกล่าวอย่างชัดเจนจากบริบท เช่น

After that, she began to tell them a little about her life in Scotland, particularly her life with the Rosenblooms.

– Don’t take all the strawberries. Just have a few.

 

วิธีใช้ (A) Little + Of และ (A) Few + Of

(A) little + of, (a) few + of มักจะถูกใช้เมื่อพวกเขาถูกวางอยู่หน้าคำต่างๆ ดังต่อไปนี้

articles (a/an, the) เช่น Put the flour into a bowl, blend with a little of the milk, beat in the egg yolks, then the sugar and the rest of the milk.

demonstratives (this, that) เช่น Let’s try a little of this.

possessives (my, your) เช่น Only a few of my kind friends in Boston know anything about the library.

pronouns (him, them) เช่น A few of his films were seen abroad.

 

 

วิธีใช้ A Little ในฐานะคำวิเศษณ์ (Adverb)

A little ในบริบทนี้มักจะถูกใช้เพื่อบอกระดับหรือความเข้มข้นของบางสิ่งบางอย่าง เช่น

– He smiled just a little.

Her hands were shaking a little.

 

วิธีใช้ A Little กับ Adjectives, Determiners และ Adverbs

A little มักจะถูกใช้อยู่หน้าคำ adjectives และ adverbs เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้คำนั้นๆ และทำให้ประโยคเป็นทางการมากขึ้น เช่น

She seemed to be getting a little better.

What you need is a little more romance.

 

 

 

วิธีใช้ Little ในฐานะคำคุณศัพท์ (Adjective)

Little จะถูกใช้เป็นคำคุณศัพท์เพื่อให้ความหมายว่า ‘เล็ก’ (small) โดยจะวางอยู่หน้าคำนามเพื่อขยายลักษณะของคำนามนั้นๆ เช่น

You’re going to have a little baby brother, Martha,’ her mother told her one day.

I know a little restaurant not far from here.

 

ทั้งนี้ แม้ little และ small จะมีความหมายใกล้เคียงกัน แต่กลับมีข้อแตกต่างคือ small จะถูกใช้เพื่อสื่อถึงขนาด แต่ little จะถูกใช้เพื่อสื่อถึงขนาดและอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกควบคู่ไปด้วย เช่น

– He’s a lovely little baby. (He’s lovely and small.)

 

ที่มา: cambridge

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ