วิธีการใช้ Whatever, Whoever, Whenever, Wherever, Whichever และ However ให้ถูกต้อง

บ่อยครั้งที่เรามักจะเจอ  Wh-question + ever อยู่บ่อยๆ ในภาษาอังกฤษ ได้แก่ Whatever, Whoever, Whenever, Wherever, Whichever รวมถึง However  ซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยๆในภาษาพูดและภาษาเขียน

มาดูกันว่า Wh-question + ever เหล่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง และมีวิธีการใช้อย่างไร..

 

1. However

ความหมาย: “อย่างไรก็ตาม” หรือ “มันไม่สำคัญว่าจะเป็นอย่างไร”

ตัวอย่างประโยค:

– Aunt Amelia can’t give up smoking her cigarettes, however much she tried.
(ประโยคนี้หมายความว่ามันไม่สำคัญเท่าไหร่ที่เธอพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่)

– However sick Jared feels, he will still go for his daily jogging.
(ประโยคนี้หมายความว่าไม่ว่าจะจาเร็ดจะป่วยมากหรือไม่ เขาก็ยังคงออกไปวิ่งอยู่ดี)

– However you look at it, it’s going to cost a lot.

 

2. Whatever

ความหมาย: “อะไรก็ตาม” หรือ “ไม่ว่าอะไรก็ตาม”

ตัวอย่างประโยค:

– Please take whatever you want from the fridge if you feel hungry.

– Whatever you do, don’t lose this key.

– Whatever you do, try your best.

 

3. Whichever

ความหมาย: “สิ่งไหนก็ตาม” หรือ “ไม่ว่าสิ่งไหนก็ตาม”

ตัวอย่างประโยค:

– Bruce will wear his red or green sweater, whichever is clean.

– Whichever day you come, we will be pleased to see you.

– Whichever date you choose for the barbecue, let me know a few days in advance so I can plan it in my schedule.

 

4. Whenever

ความหมาย: “เมื่อไหร่ก็ตาม” หรือ “ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม”

ตัวอย่างประโยค:

– John rides his bike whenever the weather is good.

– Whenever Josie feels like eating chocolate, she goes to the gym instead.

– Whenever I go to London I feel like a provincial.

 

5. Wherever

ความหมาย: “ที่ไหนก็ตาม” หรือ “ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม”

ตัวอย่างประโยค:

– You can use our international services wherever you are in the world.

– John takes a picture wherever he sees an interesting sculpture.

– Wherever we are going, as long as we are together.

6. Whoever

ความหมาย: “ใครก็ตาม” หรือ “ไม่ว่าใครก็ตาม”

ตัวอย่างประโยค:

– Whoever has eaten the last piece of cake is welcome to bake a new one.

– Whoever made this cake is a real artist.

 

ที่มา: eslbuzz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ