วิธีการเขียน Resume แบบสากลอย่างถูกต้อง สามารถเอาไปสมัครที่ไหนในโลกก็ได้

เพื่อนๆคนไหนกำลังมีปัญหาในเรื่องรูปแบบของการเขียน Resume อยู่...