ทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพระดับป.โท & ป.เอก ทุกสาขาวิชาที่ประเทศจีน

Huazhong Agricultural University Scholarship (HZAUS) จาก Huazhong Agricultural University (HZAU) เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เมืองหัวจง ประเทศจีน

โดยเป็นทุนการศึกษาที่เปิดให้สมัครในหลากหลายสาขาวิชา ในแต่ละหลักสูตรนั้นมีการเรียนการสอนทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษแตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าที่พัก

– ค่าครองชีพ ระดับปริญญาโท 3,000 หยวน/เดือน (ราว 13,300 บาท) และระดับปริญญาเอก 3,500 หยวน/เดือน (ราว 15,500 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท

– College of Plant Sciences & Technology

– College of Animal Sciences & Technology College of Veterinary Medicine

– College of Resources & Environment

– College of Life Sciences & Technology

– College of Horticulture & Forestry Sciences

– College of Fisheries

– College of Engineering

– College of Economics & Management

– College of Food Sciences & Technology

– College of Sciences

– College of Humanities & Social Sciences

– College of Public Administration

– College of Informatics

ระดับปริญญาเอก

– College of Plant Sciences & Technology

– College of Animal Sciences & Technology College of Veterinary Medicine

– College of Resources & Environment

– College of Life Sciences & Technology

– College of Horticulture & Forestry Sciences

– College of Fisheries

– College of Economics & Management

– College of Humanities & Social Sciences

– College of Engineering

– College of Food Sciences & Technology

– College of Public Administration

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่ใช่พลเมืองประเทศจีน

– ผู้สมัครต้องมีสุขภาพดี

– ผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

hzau

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ