ทุนรัฐบาลเรียนต่อประเทศจีน ปี 2024 หลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท

มีทุนรัฐบาลจากประเทศจีนมาแนะนำกันอีกแล้วค่ะ ใครรออยู่มาดูรายละเอียดกันเลย

ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหูเป่ยเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศจีน ประจำปี 2024/25

การสนับสนุนจะแบ่งทุนออกเป็น 5 ประเภทและมูลค่าแตกต่างกันไปตามประเภททุน มีมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : รัฐบาลหูเป่ย

– สาขาที่กำหนด : สาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้

• ปรัชญา

• เศรษฐศาสตร์

• กฎหมาย

• ศึกษาศาสตร์

• วรรณคดี

• ประวัติศาสตร์

• การจัดการ

• วิทยาศาสตร์

• วิศวกรรมศาสตร์

• เกษตรศาสตร์

• การแพทย์

• ศิลปะ

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โท และเอก

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

• ทุนปริญญาตรี : 10,000 หยวนต่อปี (ประมาณ 50,000 บาท)

• ทุนปริญญาโท : 15,000 หยวนต่อปี (ประมาณ 75,000 บาท)

• ทุนปริญญาเอก : 20,000 หยวนต่อปี (ประมาณ 100,000 บาท)

• ทุนการศึกษา General Scholar : 5,000 หยวนต่อ 6 เดือน (ประมาณ 25,000 บาท) หรือ 10,000 ต่อปี (ประมาณ 50,000 บาท)

• ทุน Advanced Scholar : 10,000 ต่อ 6 เดือน (ประมาณ 50,000 บาท)หรือ 20,000 ต่อปี (ประมาณ 100,000 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้นพลเมืองจากประเทศจีน

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– มีหนังสือเดินทางที่ถูกกฎหมาย และมีความชื่นชอบประเทศจีน

– มีความประพฤติดี ขยัน มีผลการเรียนดีเลิศและมีสุขภาพแข็งแรง

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี และสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจีนหรือสูงกว่า

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

– ผู้สมัครทุน General Scholar ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า

– ผู้สมัครทุน Advanced Scholar ต้องมีอายุเฉลี่ย 50 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า พร้อมมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือสูงกว่า

– เป็นผู้ไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลจีนหรือองค์กรอื่นๆ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย) ดูสถาบันเพิ่มเติมที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Hubei Government Scholarship 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ