IAESTE Thailand เปิดรับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยน ปี 2010

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศ ไทย (ไอเอสเต้ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่?3-4 และปริญญาโท-เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2553

นัก ศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่สำนักงาน IAESTE Thailand ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กทม. 10800 โทร. 02-912-2009, 02-913-2500 หรือ 02-585-8541-9 ต่อ 1025, 1193 และ 1194

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครสอบคัดเลือก : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552 – วันพุธที่ 30 ?กันยายน 2552
: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
: วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.iaeste-thailand.org/p-apply2010.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ