สมัครด่วน!! ทุน IAESTE Thailand ให้นักศึกษาไทยไปฝึกงานต่างประเทศ

โอกาสสำหรับน้องๆ นักศึกษาปี 3-4 รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกมหาวิทยาลัย สำหรับใครที่อยากเปิดประสบการณ์ฝึกงานในต่างประเทศ รีบสมัครด่วน!

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ IAESTE Thailand เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสอฝึกงานด้านเทคนิคในต่างแดน

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เปิดรับนักศึกษาของทุกมหาวิทยาลัย

– อายุระหว่าง 18 – 30 ปี

– สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.00

– สำหรับนักศึกษาปริญญาโท – เอก เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– หากสามารถใช้ภาษาอื่นๆได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ

 

หลักฐานการรับสมัคร:

– ใบสมัคร (สามารถใช้สำเนาใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้)

– รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

– ค่าสมัครรวมกับค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา รวม 600 บาท

– สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ต้องมีบัตรใบจริงมาแสดงในวันสมัคร)

*หมายเหตุ: หากในวันที่ไปสมัครสอบนักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย อาทิเช่น สวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด เสื้อไม่มีปก ไม่เเขน หรือรองเท้าแตะ รวมถึงเตรียมหลักานไปสมัครสอบไม่ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้สมัครสอบโดยเด็ดขาด

 

การรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2562 โดยจะเปิดรับสมัครดังนี้

– วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น. (เว้นช่วงพักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น.)

– วันเสาร์ เวลา 9.00 – 15.00 น. (เว้นช่วงพักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น.)

ที่สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กทม. 10800

ผู้ที่สนใจในโครงการนี้โปรดตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

โครงการนี้เรียกได้ว่าการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศอย่างเต็มที่ ใครสนใจรีบเตรียมเอกสารให้พร้อมและสมัครด่วนๆ เลยนะ :)

 

ที่มา: iaeste

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ