ห้ามพลาด!! ICCR Scholarships ทุนระดับป.ตรี – ป.เอก จัดมอบโดยสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียจัดมอบทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561-62 สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ณ ประเทศอินเดีย (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ เช่น พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ a2ascholarships.iccr.gov.in

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ เช่น พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

-ผู้ที่สมัครในระดับปริญญาเอกต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมใบสมัคร

-ผู้สมัครด้านศิลปะการแสดงต้องยื่นคลิปวิดีโอภาพหรือเสียงที่เกี่ยวกับการแสดงของตนอง

-ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องอาศัยอยู่ในหอพักที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เท่านั้น

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://a2ascholarships.iccr.gov.in

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

a2ascholarships.iccr.gov.in

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ