ทุนเต็มจำนวนวิทยาลัย ICETEX สำหรับนักศึกษาต่างชาติในโคลัมเบีย ปี 2018

รัฐบาลโคลัมเบียเสนอทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปริญญาโท และปริญญาเอก) ผ่านสถาบันโคลัมเบีย มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและการศึกษาในต่างประเทศ (ICETEX) 2018

สถาบันการศึกษาด้านเครดิตและการศึกษาด้านเทคนิคแห่งโคลัมเบียในต่างประเทศ – ICETEX 1 เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นในโคลัมเบีย ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศโคลัมเบียผ่าน “การให้เครดิตด้านการศึกษาและการจัดเก็บโดยใช้ทรัพยากรของตนเองหรือบุคคลที่สาม เพื่อให้ประชากรมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและผลการเรียนที่ดี”

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนเต็มจำนวนครอบคลุม 100% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

– ได้รับเงินจำนวน 208,853 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6.5 ล้านบาท) เพียงครั้งเดียว ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นอกเหนือจากการควบคุมของผู้รับผลประโยชน์

– ได้รับหนังสือรับรอง

– ได้รับเงิน 401,321 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 12.5 ล้านบาท) เพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นหลักสูตรการศึกษาสำหรับค่าหนังสือและอุปกรณ์

– ได้รับเงินประจำเดือน

– ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์เฉพาะในโคลัมเบียในช่วงของการศึกษา

– ได้รับเงิน 401,321 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 12.5 ล้านบาท) เพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นหลักสูตรการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปริญญาโท และปริญญาเอก)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นขอทุนการศึกษาเหล่านี้ได้

– มีวุฒิระดับปริญญาตรีจากประเทศใดก็ได้ ในสาขาความรู้ต่างๆ

– อายุไม่เกิน 50 ปี

– มีเกรดเฉลี่ยนอย่างน้อย 4.0 GPA ของหลักสูตรปริญญาตรี (โคลัมเบีย 1 ถึง 5)

– มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะภาษาสเปนระดับสูง (การอ่าน การเขียน และการพูด) ได้รับการรับรองระดับ B2 ในการสอบ DELE

– ได้รับการรับเข้าเรียนในสถาบันโคลัมเบียโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่ใช้สำหรับการสมัครครั้งนี้

– ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ดังนั้นใบสมัครควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

เอกสารเหล่านี้ต้องส่งมาถึงสถานทูตหรือติดต่อสำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงที่ ICETEX ใน Bogotá-Colombia ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2018 เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่

– เอกสารยืนยันการสมัครเข้าโครงการนี้

– การรับรองสำเนาหรือรับรองความถูกต้องของชื่อปริญญา

– จดหมายรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

– ประกาศนียบัตรระดับการศึกษากับ Gpa

– ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

– จดหมายแนะนำตัว

– ผลคะแนน Dele

– ประวัติ

– สำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง

– เรียงความ

– ใบรับรองสุขภาพ

– จดหมายแนะนำ

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์และรายละเอียดการสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ