สถาบันการจัดการ IÉSEG มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ประเทศฝรั่งเศส ปี 2018

IESEG เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก โดยที่เป้าหมายของทุนการศึกษาคือการผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ ด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำมืออาชีพระดับชาติ

สถาบันการจัดการ IÉSEG เป็นสถาบันธุรกิจในหลักสูตร post-bac ของประเทศฝรั่งเศส สถาบันธุรกิจนี้เป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย Catholique de Lille ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสในแง่ของจำนวนนักศึกษาและเงินสนับสนุน

 

ทุนการศึกษา:

มีทุนการศึกษามีจำนวนมาก ในรูปแบบของการยกเว้นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 10% – 50% สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่างๆ แล้วแต่กรณีโดยไม่จำเป็นต้องสมัครแยกต่างหาก การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการและการตัดสินใจเข้าศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท ในสาขาการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-หลักสูตรปริญญาโทสาขาการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศจะมอบให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งและยินดีที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นบวกในการเจรจาต่อรอง

-หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักและมีผลการเรียนที่ดีและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยกำหนดคะแนนดังนี้

-IELTS 6.5

-TOEFL IBT 85

-TOEIC 800

-Cambridge Exam

-นักเรียนที่มีคะแนน IELTS 6.0 อาจมีสิทธิ์เข้าเรียนหลังจากผ่านการสัมภาษณ์กับสำนักงานในต่างประเทศของเรา ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือนักเรียนที่เรียนสาขาภาษาอังกฤษมาไม้น้อยกว่าสองปีจะได้รับการยกเว้น

-ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาก่อน อย่างไรก็ตามเรามีชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นข้อบังคับสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในฐานะส่วนหนึ่งของคะแนนบังคับตามเงื่อนไขของทุน ส่วนคะแนน GMAT จะเป็นตัวเลือกไม่บังคับ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

เริ่มสมัครวันแรก วันที่ 30 พฤษภาคม – กันยายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ