IESEG School of Management แจกทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนป.โท 50% ที่ฝรั่งเศส

IESEG School of Management ประกาศมอบทุน “Masters of Science Scholarships” ซึ่งเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาต่างชาตินอกเขตยุโรป

สำหรับใครที่อยากเรียนต่อฝรั่งเศส ทุนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจมากๆ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 50%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขา International Business Negotiation

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาตินอกเขตยุโรป

2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนยอดเยี่ยม

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. มีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบเกณฑ์คะแนนได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องสมัครเรียนปริญญาโทในหลักสูตรที่กำหนด โดยสามารถสมัครเรียนได้ที่ apply.ieseg.fr/programs หลังจากสมัครแล้วผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาให้ทุนอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

14 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ieseg.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ