ทุนการศึกษา Imperial Business Analytics สำหรับนักเรียนต่างชาติในอังกฤษ ปี 2018

สถาบันธุรกิจ Imperial College ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจในอนาคต ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Imperial College London ซึ่งเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก

เราผลักดันให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจด้วยการผสมผสานของธุรกิจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน รวมถึงความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในเดือนตุลาคมปี 2018 จะมีการเปิดรับใบสมัครทุนการศึกษา MSc Business Analytics นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้

 

 

ทุนการศึกษา:

มีทุนการศึกษาสูงถึง £5,000 (ประมาณ 219,400บาท ) สำหรับหลักสูตรออนไลน์ของ MSc Business Analytics ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทุกสาขา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สำหรับหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรออนไลน์ของ MSc Business Analytics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้

– ผู้สมัครที่มีความสามารถยอดเยี่ยมซึ่งแสดงให้เห็นทักษะทางวิชาการ ประสบการณ์การฝึกงานหรือการทำงานระดับมืออาชีพ มีแผนสำหรับอาชีพในอานาคตและมีความเป็นผู้นำ

– ผู้สมัครควรวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงทักษะด้านการสื่อสารที่ดี การแก้ปัญหาและทักษะในการทำงานเป็นทีม การรับรู้ในเชิงพาณิชย์และความสามารถในการตีความข้อมูลที่ซับซ้อนให้สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ

– ด้านภาษาอังกฤษ เนื่อจากทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนั้น ทักษะที่ดีเยี่ยมในด้านภาษาจึงมีความสำคัญต่อการเรียนและอาชีพในอนาคตของคุณ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ทางสถาบันกำหนดไว้ ในการสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2018 และหากได้รับคัดเลือกจะได้รับการตอบรับข้อเสนอสำหรับการเริ่มหลักสูตรในเดือนตุลาคมปี 2018 โปรดแนบผลงานหรือบทความที่แสดงถึงความภาคภูมิใจของคุณ ไม่ว่าจะในระดับชั้นเรียนหรือผลงานภายนอกมาด้วย

 

กำหนดรับสมัคร:

คุณต้องสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2018 เพื่อพิจารณาทุนการศึกษานี้ (เพื่อความไม่ประมาท ควรสมัครในวันที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ