การเรียนของเพื่อนๆ จะเปลี่ยนไป… มาชมวิธีการเพิ่มพลังความจำ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน !!

ในการเรียนการสอนนั้น เรียกได้ว่าต้องอาศัยในเรื่องของความทรงจำ...