รู้จัก H-1B วีซ่าทำงานของอเมริกา อยากทำงานได้อย่างถูกกฎหมายต้องรู้ไว้!!

หลายคนอาจสงสัยว่าการไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องดำเนินการอย่างไร สามารถเข้าประเทศแล้วตระเวนหางานทำได้เลยรึเปล่า โนจ้ะที่รัก แม้ว่ามันจะมีทางหลบเลี่ยงได้ แต่ถ้าเรามีวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย มันเก๋กว่ากันเยอะ

วันนี้ เราจึงจะพาคุณไปรู้จักกับ H-1B วีซ่าทำงานในอเมริกา ว่ามันคืออะไร และจะขอได้อย่างไร

 

H-1B คืออะไร?

H-1B คือวีซ่าทำงานสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเชี่ยวชาญพิเศษ โดยมากมักมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่ามารับรอง เช่น

– ชาวต่างชาติที่จบสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ นักหนังสือพิมพ์ แพทย์ ทนาย ฯลฯ

– ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาในโรงการของกระทรวงต่างๆ ในประเทศสหรัฐฯ

– พยาบาลและผู้ที่มีความชำนาญด้านสาธารณสุข

– นางแบบที่มีชื่อเสียง

บริษัทในสหรัฐอเมริกาสามารถขอ H1B Visa ให้แก่ลูกจ้างระดับมืออาชีพ ที่มีความรู้ในระดับผู้เชี่ยวชาญได้ โดยวีซ่านี้จะมีอายุเท่ากับสัญญาการว่าจ้างงานที่บริษัทตกลงกับลูกจ้าง แต่จำกัดไม่ให้นานเกิน 6 ปี

 

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าชนิดนี้ จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามแต่เงื่อนไขของตำแหน่งงานที่ได้ โดยมากมักเป็นสายงานที่มีทักษะเฉพาะ

ในแต่ละปี รัฐบาลสหรัฐฯ จะกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าประเภท H-1B ไว้อยู่ที่ประมาณ 65,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้อาจจะสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับพวกที่ขอวีซ่าประเภท Free Trade visa สำหรับชาวชิลีและสิงค์โปร์อีกประมาณ 6,800 คน
นอกจากนี้ USCIS ยังจะให้สิทธิ์ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท และสูงกว่าระดับปริญญาโทขอวีซ่า H-1B ได้อีกปีละประมาณ 20,000 คน ดังนั้นในปีหนึ่งๆ จะมีผู้มีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภท H-1B ราว 78,200 คน

การประกาศจำนวนผู้มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่า H-1B จะประกาศก่อนล่วงหน้า 1 ปี เช่น การขอวีซ่า H-1B สำหรับปี 2018 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 ดังนั้นเดือนเมษายน 2018 จะเป็นการประกาศให้ยื่นคำร้องขอวีซ่า H-1B สำหรับปี 2019 เป็นต้น

 

การยืนขอวีซ่า

การจะยื่นขอวีซ่านี้ ต้องได้รับการว่าจ้างงานก่อนจะยื่นเอกสาร โดยต้องมีจดหมายตอบรับทำงานเป็นเครื่องยืนยัน และต้องยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด

โดยมาก นายจ้างจะที่เป็นองค์กรใหญ่ มักมีทหายคอยจัดการเอกสารเหล่านี้ให้ (แจ้งมาว่าต้องการอะไร เราก็จัดให้ตามที่เขาขอมา) ในกรณีเทียบเกรดและวุฒิการศึกษา อาจต้องปรับจากวุฒิการศึกษาไทยให้เป็นสากล (ใช้ระบบเทียบเกรด)

 

ระยะเวลาที่ใช้

การเตรียมเอกสารต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงรับสมัคร และต้องมีนักกฎหมาย (ในที่นี้อาจเป็นทนายของบริษัทนายจ้าง) เป็นผู้ดำเนินการให้

ตามปกติจะรู้ผลว่าจะได้วีซ่าหรือไม่ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และหากวีซ่าผ่านก็จะได้ใบรับรองวีซ่าช่วงเดือนตุลาคม สามารถเริ่มทำงานได้

 

โอกาสในการยื่นขอวีซ่าผ่าน

ไม่ใช่ทุกคนที่ยื่นขอวีซ่านี้แล้วจะได้ แม้ว่าจะมีงานรองรับก็ตาม ทั้งนี้ ข้อกำหนดจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ละสายงาน ซึ่งจะมีการกำหนดโควต้าตามแต่เห็นสมควร ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (United States Citizenship and Immigration Services : USCIS)

 

ใครที่กำลังมองหาการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา นี่เป็นหนึ่งหนทางที่สามารถทำได้ และหากได้รับวีซ่า ก็จะสามารถทำงานได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องคอยหลบเวลาเจอตำรวจด้วยนะ :)

 

ที่มา: dreamaction,govisaedu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ