สมัครเลย!! ทุน Inspire! ประจำปี 2018 ให้คุณทดลองเรียนที่สหราชอาณาจักรฟรี 2 สัปดาห์

ทุน Inspire! ให้โอกาสนักเรียนไทยได้ไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตและเรียนในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์

จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เปิดให้สำหรับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน Inspire! ประจำปี 2018 มีจำนวนรวม 6 ทุน เป็นทุนทดลองเรียน 2 สัปดาห์ ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก อาหาร 3 มื้อ และบริการรับ-ส่งจากสนามบิน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนทดลองเรียนที่สหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-กำลังศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทย

-ยังคงมีสถานะเป็นนักเรียน ณ วันที่ประกาศผลทุนการศึกษา (กุมภาพันธ์ 2562)

-มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงเรียนเจ้าของทุนต้องการ

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนสมัครได้ที่นี่

ส่งคลิปวิดีโอของตนเองกล่าวสุนทรพจน์ความยาว 1 นาที ในหัวข้อ “One thing about the UK that inspires me the most.

 

ปิดรับสมัคร:

ระยะเวลาการสมัครและส่งวิดีโอสุนทรพจน์ 6 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะรางวัล 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.britishcouncil.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ