HKPF ทุนเรียนต่อฮ่องกงในระดับป.เอก จำนวน 250 ทุน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Hong Kong PhD Fellowship Scheme โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนความต้องการของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทั่วโลก โดยเป็นทุนในระดับปริญญาเอก เรียนต่อในสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนโดย UGC

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– จำนวน 250 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2019/2020

– มอบทุนการศึกษาประจำปีมูลค่า HK$301,200 (ประมาณ 1.2 ล้านบาท) และค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางสำหรับการประชุมและการวิจัยมูลค่า HK$12,600 ต่อปี (ประมาณ 52,000 บาท) ในระยะเวลาไม่เกินสามปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาเอก ผู้รับทุนสามารถเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยรายละเอียดของสาขาที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเปิดรับสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ที่แนบมานี้

– City University of Hong Kong

– Hong Kong Baptist University

– Lingnan University

– The Chinese University of Hong Kong

– The Education University of Hong Kong

– The Hong Kong Polytechnic University

– Hong Kong University of Science and Technology

– The University of Hong Kong

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติที่ต้องการสมัครเรียนในระดับปริญญาเอกหลักสูตรเต็มเวลาจากมหาวิทยาลัยในเครือสถาบัน UGC ที่ได้รับการสนับสนุนจากฮ่องกง โดยไม่คำนึงถึงประเทศผู้สมัคร ประสบการณ์การทำงาน หรือเชื้อชาติ

– แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนที่โดดเด่น ความสามารถในการวิจัย ทักษะการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และความสามารถในการเป็นผู้นำ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านระบบออนไลน์ (Hong Kong PhD Fellowship Scheme Electronic System (HKPFSES)) เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิง HKPFS ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2018 เวลา 12:00:00 น.(ตามเวลาฮ่องกง)

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cerg1.ugc.edu.hk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ