สิงคโปร์ ‘ยกเลิกการจัดอันดับและการสอบ’ เพราะการเรียนรู้ไม่ใช่การแข่งขัน

สิงคโปร์เดินหน้าสู่ปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ ยกเลิกการจัดอันดับในห้องเรียน และยกเลิกการสอบในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากการประกาศครั้งล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ตามนโยบายการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learn For Life)

 

 

สิ่งที่สิงคโปร์จะเริ่มเปลี่ยนในระบบการศึกษา 2019 ได้แก่

– ไม่มีการตัดเกรดบันทึกลงในสมุดพก และจะไม่มีการจัดอันดับภายในชั้นเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการถูกเปรียบเทียบ

– ยกเลิกการสอบทุกชนิดในระดับชั้นประถม 1 และ 2 ใช้ระบบควิซถามประเมินความรู้ความเข้าใจแทน

– ยกเลิกการสอบกลางภาคในระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 และภายในปี 2020 – 2021 จะนำไปใช้กับชั้นประถม 3 ประถม 5 และมัธยม 3 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนในช่วงชั้นดังกล่าว มีเวลาว่าง เลือกเรียนเพิ่มเติมในวิชาที่ตนเองสนใจ

– ในแต่ละวิชาจะมีการสอบเพียงครั้งเดียวต่อเทอม ที่จะถูกนำไปคิดเป็นคะแนนรวมปลายภาคเรียน

– ทุนการศึกษาที่รัฐมอบให้ในระดับชั้นประถม 1 และ 2 เปลี่ยนกฎการตัดสินจากผลการเรียน มาเป็นทัศนคติทางด้านการเรียนรู้แทน

 

 

สอดคล้องกับคำกล่าวของอองเดร เย่ คุง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ที่กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู้ไม่ใช่การแข่งขัน” โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะช่วยเน้นไปที่ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการหมดกำลังใจของผู้เรียน และการถูกเปรียบเทียบ หวังให้เด็กได้โฟกัสกับการเรียนให้มากที่สุด

 

ที่มา: worldofbuzz , catdumb

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ