ทุนจาก Institute of Current World Affairs ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ที่สหรัฐฯ

Institute of Current World Affairs Fellowship คือทุนการศึกษาสำหรับนักเขียนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะ โดยจะได้รับทุนเข้าร่วมโครงการถึงที่สหรัฐอเมริกา!

โดยเป็นทุนการศึกษากว่า 2 ปีสำหรับการออกแบบและการเขียนวิจัย ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้เข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาปี 2021 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายขณะเข้าร่วมโครงการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ด้านการเขียนและวัฒนธรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีทักษะทางด้านวิชาการที่ยอดเยี่ยม

– ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 2 ปี ในด้านการพัฒนาตนเอง การวิจัยอิสระ และการเขียน

– ผู้สมัครต้องมีอายุน้อยกว่า 36 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Letter of interest

– Resume/CV

 

วิธีการสมัคร:

– ส่งเอกสารทางอีเมลที่ Apply@icwa.org

– หรือส่งทางไปรษณีย์ที่

Institute of Current World Affairs

1818 N St. NW, Ste 460

Washington, DC 20036

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

icwa.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ