ด่วน!! ทุน UCD SPIRe ระดับสูงกว่าป.ตรี ด้านรัฐศาสตร์ สมัครได้ถึง 23 มิถุนายนนี้!

UCD SPIRe ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2020-21 เพื่อศึกษาต่อที่ University College Dublin ประเทศไอร์แลนด์

จุดประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่มีทักษะยอดเยี่ยมทางวิชาการ เพื่อเข้าร่วมโครงการ UCD SPIRe graduate programme รายละเอียดทุนดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน 50% และค่าตอบแทนรายปี 750 ยูโร (ราว 26,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขา Politics and International Relations ที่ University College Dublin ประเทศไอร์แลนด์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครทั้ง EU และ Non-EU สามารถสมัครได้

– ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในหลักสูตรเต็มเวลาที่ University College Dublin, Ireland ในปีการศึกษา 2020/21

– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ดีเยี่ยม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ระดับปริญญาโท

– ระดับปริญญาเอก

 

วิธีการสมัคร:

ระดับปริญญาโท

 

– สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ทางอีเมลที่ spire@ucd.ie

ระดับปริญญาเอก

– สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ทางอีเมลที่ dara.gannon@ucd.ie

 

ปิดรับสมัคร:

23 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– ระดับปริญญาโท

– ระดับปริญญาเอก

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ