Kendall College แจกทุนเรียนต่อปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2018

ทุนการศึกษาที่เรานำมาฝากในวันนี้ เป็นทุนในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Kendall College ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับนั้นมูลค่าครอบคลุมค่าเล่าเรียนถึง 25%

ใครที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และรับทุนใน Kendall College สามารถติดตามรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน 25% ของค่าเล่าเรียน มูลค่าสูงสุด $24,508 (ประมาณ 810,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-เป็นนักศึกษาที่พึ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย และไม่เคยเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมาก่อน

-มี GPA 2.75 ขึ้นไป

-ลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้  Baking and Pastry, business, Culinary Arts หรือ Hospitality Management

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

 

-มีระเบียนแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-มีผลคะแนน ACT 18 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน SAT 1290 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน Kendall College Assessment Exam 60 คะแนนขึ้นไป

-มีผลคะแนนวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEFL iBT หรือ IELTS หรือ Pearson Test of English (PTE) ขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-เรียงความเกี่ยวกับประวัติของตนเอง ภูมิหลัง รวมทั้งเป้าหมายในอนาคต

-เอกสารราชการ

-หลักฐานแสดงจำนวนเงินฝาก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง kendall.edu/apply

 

ปิดรับสมัคร:

การรับสมัครจะเปิดรับใบสมัครเป็นเวลา 28 วันก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละเดือน (เดือนมกราคม, เดือนเมษายน, เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kendall.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ