ทุนการศึกษา Pay It Forward สำหรับเรียนต่อมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ในสหรัฐอเมริกา ปี 2018

ทุนการศึกษา Pay It Forward เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีไปที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก

 

 

โดยทางมหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาที่ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียนบางส่วน ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าเล่าเรียนแบบครึ่งปีที่แบ่งเป็นสองทุน สำหรับปีการศึกษา 2018-2019

มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาเขตหลักของโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ระหว่าง สะพานโกลเดนเกต และสวนโกเดนเกตพาร์ค

 

 

ทุนการศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาโดยแบ่งเป็น

-ค่าเล่าเรียนเฉพาะส่วน

-ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-ค่าเล่าเรียนแบบครึ่งปี แบ่งเป็นสองทุน

โดยทุนการศึกษาจะสามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 4 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเสนอ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักเรียนที่เข้าเรียนปีแรกหรือมาแลกเปลี่ยนในชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่ USF มีสิทธิ์สมัคร

-ต้องมีใบสมัครเข้าศึกษาที่สมบูรณ์

-นักศึกษาจากทุกประเทศสามารถสมัครได้

-ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

-ผู้รับทุนต้องอยู่ในหลักสูตรของUSF แบบเต็มเวลา (ในวิทยาเขต Fort Wayne หรือ Crown Point)

-นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักต้องแสดงหลักฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-บอกให้ USF ทราบว่าคุณต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ โดยเขียนเรียงความที่น่าสนใจเพื่ออธิบายว่าคุณจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร

-ส่งเรียงความของคุณไปที่ Office of Admissions ทางไปรษณีย์หรืออีเมลล์ ซึ่งต้องระบุชื่อเต็มของคุณ พร้อมจ่าหน้าซองว่า “ทุนการศึกษา Pay it Forward”

-ถ้าคุณยังไม่ได้สมัครเข้าศึกษาที่ USF ต้องทำการสมัครเรียนก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาเรียงความที่ส่งมา ดูรายละเอียดได้ที่ สมัครเรียนที่USF

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ