International Ambassador Scholarship ทุนป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ประเทศอังกฤษ

University of West London เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา International Ambassador Scholarship สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และต้องการทำหน้าที่เป็นทูตให้กับ University of West London มหาวิทยาลัยในลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 50 ทุน มูลค่าสูงสุด £5,000 หรือประมาณ 209,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนใน UWL

-แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความสามารถในการเป็นทูต

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนและได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนใน UWL

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน หรือ 30 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uwl.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ