7 ทุนจากอธิการบดี/รองอธิการบดีสำหรับนศ.ต่างชาติใน UK และออสเตรเลีย

Chancellor’s/Vice Chancellor’s Scholarships เป็นหนึ่งในประเภททุนการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุด จัดมอบโดยมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

โดยทั่วไปแล้วทุนส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอธิการบดี หรือรองอธิการบดี โดยมาให้รูปแบบของทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งเต็มจำนวนและทุนบางส่วน โดยมหาวิทยาลัยบางแห่งมีสนับสนุนค่าครองชีพให้ด้วย และสำหรับนักศึกษาสายล่าทุนนั้นเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับ Chancellor’s/Vice Chancellor’s Scholarships มาฝาก ตามมาจดกันเลย

 

ทุนการศึกษาในสหราชอาณาจักร

1. Westminster Vice-Chancellor’s Scholarship for Developing Country Students

ทุนการศึกษานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานรองอธิการบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยให้การยกเว้นค่าเล่าเรียน สนับสนุนค่าที่พัก ค่าครองชีพ และเที่ยวบินไป-กลับจากลอนดอน

 

2. University of the West of England Chancellor’s Scholarships

มหาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์ มอบทุน Chancellor’s Scholarship โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับทุนจะต้องดำเนินการฝึกงานภายในสำนักงาน International Development Office และแผนกอื่นๆ รวมทั้งทำกิจกรรมด้านการทูตให้กับมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาของหลักสูตร โดยทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 

3. Warwick Chancellor’s International Scholarships

Warwick Graduate School จัดมอบทุนการศึกษา Chancellor’s International Scholarship จำนวน 25 ทุนเป็นประจำทุกปี สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา และไม่จำกัดสัญชาติผู้สมัคร

 

4. Nottingham Vice-Chancellor’s International Scholarships for Research Excellence

มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮมเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือหลักสูตรการวิจัย MPhil ที่มหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 

5. University of Sussex Chancellor’s International Scholarships

ทุนนี้มอบโดยพิจารณาจากผลการเรียนและศักยภาพของนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่มาจากประเทศภายนอกสหภาพยุโรป และได้รับการตอบรับให้เรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยมอบเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50%

 

ทุนการศึกษาในออสเตรเลีย

6. Macquarie Vice-Chancellors International Scholarships

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ที่วิทยาเขต North Ryde ของ Macquarie ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด AUD $ 10,000 หรือประมาณ 226,000 บาท

 

7. Charles Darwin University Vice-Chancellor’s International High Achievers Scholarships

Charles Darwin University มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 25-50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนเป็นเลิศและต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

 

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักมีทุนการศึกษาหลายประเภทที่จัดมอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งอาจจะมาพร้อมกับเงื่อนไขที่กำหนด หากนักศึกษาอยากเรียนต่อต่างประเทศและต้องการเบี้ยเลี้ยงอุดหนุนก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอล่ะ

 

ที่มา: scholars4dev

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ