ทุนป.โท-ป.เอก ด้านการวิจัย ที่ University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย

University of Adelaide มหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งอยู่ในแอดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1874 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับสามของออสเตรเลีย

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังจัดมอบทุนการศึกษา Adelaide Scholarships International (ASI) เพื่อเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และการประกันสุขภาพ

– ทุนการศึกษาครอบคลุมเป็นระยะเวลา 2 ปีสำหรับการวิจัยในระดับป.โท และมอบทุนเป็นระยะเวลา 3 ปีสำหรับการวิจัยในระดับป.เอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการวิจัย ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ (ยกเว้นนิวซีแลนด์)

– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย (สำหรับหลักสูตรสี่ปีที่มีการทำวิจัยในปีสุดท้าย)

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยแอดิเลดในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครเข้าเรียนและใบสมัครทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.adelaide.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ