UWL แจก 50 ทุน International Ambassador เรียนต่อป.ตรี-โท ที่อังกฤษ

University of West London (UWL) กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเรียนต่อระดับปริญญาตรี และโท ภายใต้ทุน International Ambassador

ผู้ที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ สามารถสมัครขอรับทุนดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสูงสุดมูลค่า £5,000 (ประมาณ 216,000 บาท) จำนวน 50 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขา) โดยผู้สมัครต้องมีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม และพร้อมรับหน้าที่เป็นทูตสันถวไมตรีนานาชาติเพื่อมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักเรียนสมัครต่างชาติ

-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ University of West London โดยทุนนี้เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับปีแรกของการศึกษาเท่านั้น

-ทุนระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษในการสอบ IELTS 6.0 โดยมีคะแนนต่ำสุด 5.5 คะแนนสำหรับทุกองค์ประกอบ สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา IELTS 6.5 โดยรวมและไม่ต่ำกว่า IELTS 5.5 ในแต่ละองค์ประกอบ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

อ่านวิธีการสมัครทุนนี้โดยละเอียด คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

15 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uwl.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ