ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโท พร้อมทำการวิจัย ที่ประเทศเยอรมนี

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) จัดมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และบัณฑิตศึกษา เพื่อเรียนต่อพร้อมทำการวิจัย โดยระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับทุนการศึกษานี้คือ 1 ปี และทำการวิจัยที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีผลการเรียนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

-มีทัศนคติที่ดีต่อประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน

-ผู้ที่ได้รับปริญญาเอกแล้วไม่สามารถสมัครได้

-จำกัดอายุผู้สมัครที่ 30 ปี

-ควรมีความรู้ภาษาเยอรมัน ระดับ B2

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-ใบรับรองผลการทดสอบภาษาเยอรมัน

-จดหมายแนะแนวทางวิชาการที่ไม่เป็นทางการ

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kas.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ