ทุน International Climate Protection ร่วมวิจัย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เยอรมนี

โอกาสดีสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีทักษะการเป็นผู้นำ และอยากใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อช่วยแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เพราะขณะนี้มีทุนจากประเทศเยอรมนีอย่าง International Climate Protection สำหรับเยาวชนในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะ รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าใช้จ่ายรายเดือนตั้งแต่ 2,170 ยูโรถึง 2,670 ยูโร (ราว บาท) ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร

– การให้คำปรึกษารายบุคคลระหว่างที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี

– การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าเรียนภาษาเยอรมัน

– โอกาสในการเยี่ยมชม บริษัท สถาบันวิจัยและเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศเยอรมนี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เป็นผู้มีความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, กฎหมาย, เศรษฐกิจ, สุขภาพ หรือด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศในแถบยุโรปหรือมาจากประเทศที่กำลังพัฒนา ตามรายชื่อประเทศดังในลิงก์นี้

– มีความสนใจที่จะใช้เวลาหนึ่งปีในประเทศเยอรมนีในโครงการวิจัยเกี่ยวกับการปกป้องสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

– มีทักษะความเป็นผู้นำ

– มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปี

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้คล่อง

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

humboldt-foundation

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ