คอร์สออนไลน์ ‘การทำความเข้าใจแฟชั่น: จากธุรกิจสู่วัฒนธรรม’ นำไปต่อยอดอาชีพ

เป็นเวลากว่าหลายปีแล้วที่แฟชั่นได้กลายเป็นกลไกทางวัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกภาคส่วน

ด้วยเหตุนี้เอง ทางแพลตฟอร์มอย่าง Future Learn จึงได้นำคอร์สออนไลน์อย่าง ‘การทำความเข้าใจแฟชั่น: จากธุรกิจสู่วัฒนธรรม’ จาก IFM (Institut Français de la Mode) มาเปิดสอน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

ระยะเวลาการเรียนรู้:

4 สัปดาห์ สัปดาห์ละประมาณ 3 ชั่วโมง

 

หัวข้อที่จะได้เรียนรู้:

– แฟชั่นและความทันสมัย: ความเกี่ยวข้องแบบร่วมสมัยอย่าง ‘Zeitgeist’ และความปรารถนาของสิ่งใหม่ๆ

– แฟชั่นและสังคม: แนวคิดเทรนด์ใหม่ๆ, ความแตกต่างและการคัดเลือกทางสังคม, วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อย

– แฟชั่นกับภาษา: เรียนรู้แฟชั่นผ่านเรื่องราวในวรรณคดี

– แฟชั่นและการบริโภค: แฟชั่นและเพศ, การเกิดขึ้นของคำว่า ‘ไลฟ์สไตล์’ และความเชื่อทางไสยศาสตร์

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสหวิทยาการ และมีความเข้าใจตรรกะของสาขาแฟชั่นร่วมสมัย

– รู้รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ของแฟชั่นที่แตกต่างกันในแต่ละยุค

– สามารถสำรวจเทรนด์แฟชั่นได้

– สามารถตีความแฟชั่นในมุมใหม่ๆ ได้

– สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

– นักศึกษาการตลาดหรือมืออาชีพรุ่นใหม่ที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญด้านแฟชั่น

– ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นที่ต้องการฟื้นฟูหรือเพิ่มความรู้

– ผู้ประกอบการแฟชั่นที่ต้องการมุมมองใหม่ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในอุตสาหกรรมแฟชั่นมากขึ้น

 

ค่าใช้จ่าย:

ฟรี

 

สามารถสมัครเรียนได้ ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ