ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ “จดหมายจากตัวฉันในปี 2030” ชิงทุนจากญี่ปุ่น

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านงานเขียน และใช้ภาษาอังกฤษในการขียนได้อย่างคล่องแคล่ว มูลนิธิ Goi Peace Foundation ในประเทศญี่ปุ่นได้มอบโอกาสให้คุณชิงทุนผ่านการเขียนเรียงความ

การแข่งขันเรียงความนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในชื่อ “International Essay Contest” โดยครั้งนี้มีหัวข้อเกี่ยวกับการจินตนาการถึงตนเองในอนาคต และสิ่งที่อยากบอกกับตัวเองในปัจจุบัน

 

 

หัวข้อการประกวด:

“A Letter from Myself in 2030” ให้จินตนาการถึงโลกในอุดมคติในอีก 10 ปีข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร และเขียนจดหมายจากตัวเองในปี 2030 ถึงตัวเองในปัจจุบัน

 

มูลค่าทุน

การประกวดจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเด็ก และ ประเภทเยาวชน โดยผู้ชนะของแต่ละประเภทจะได้รางวัลดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ: ใบประกาศนียบัตร, ของขวัญ และเงินรางวัล มูลค่า 100,000 เยน (ประมาณ 30,000 บาท) จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลที่ 2: ใบประกาศนียบัตร, ของขวัญ และเงินรางวัล มูลค่า 50,000 เยน (ประมาณ 15,000 บาท) จำนวน 2 รางวัล

– รางวัลที่ 3: ใบประกาศนียบัตร และของขวัญ จำนวน 5 รางวัล

– รางวัลชมเชย: ใบประกาศนียบัตร และของขวัญ จำนวน 25 รางวัล

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:

มีอายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2020) โดยจะแบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี และประเภทเยาวชน อายุ 15 – 25 ปี

 

วิธีการส่งผลงานประกวด:

– ส่งเรียงความทางออนไลน์ได้ที่ https://goipeace-essaycontest.org/

– ส่งเรียงความทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ International Essay Contest c/o The Goi Peace Foundation 1-4-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093, Japan

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2020 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาท้องถิ่น)

 

วันประกาศชื่อผู้ชนะการประกวด:

31 ตุลาคม 2020 ทางเว็บไซต์ www.goipeace.or.jp

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กิจกรรม

– อีเมล essay@goipeace.or.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ