ทุนโครงการ “Young Health Programme” เวิร์กชอปสายสุขภาพ ที่เมืองมิวนิก

กลับมาอีกครั้งกับโครงการจากองค์ One Young World ซึ่งในปีนี้พวกเขาได้ร่วมมือกับบริษัทยา AstraZeneca เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพกับเยาชนในโครงการ “Young Health Programme (YHP)”

ในปีนี้พวกเขาจัดโครงการขึ้นในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ถึงแม้จะอยู่ค่อนข้างไกลแต่พวกเขาก็มีทุนเพื่อให้เยาวชนที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อีกทั้งยังมอบโอกาสให้ผู้ได้รับทุนเข้าร่วมเวิร์กชอปและการประชุม “One Young World Summit 2020” ซึ่งจะจัดขึ้นในเมืองเดียวกันด้วย

 

 

ขอบเขตทุน:

– เข้าร่วม One Young World Summit 2020 ที่เมืองมิวนิก

– เข้าร่วมเวิร์กชอป Youth Health Programme ก่อนการประชุม

– ที่พักในมิวนิก ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2020

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– อาหารเช้า กลางวัน และเย็น ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2020

– ค่าเดินทางในประเทศระหว่างการประชุมที่มิวนิก

– เงินชดเชยค่าเชงเก้นวีซ่า (ถ้ามี)

– เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในส่วนที่เกินมา

หมายเหตุ: ผู้รับทุนจะต้องจ่ายค่าวีซ่าและค่าประกันด้วยตัวเองก่อน หลังจากนั้นจึงจะสามารถขอเบิกคืนจาก One Young World ได้ โดยจะได้คืนภายใน 3 เดือน

 

คุณสมบัติ:

– เป็นผู้นำเยาชนอายุตั้งแต่ 18-30 ปี

– มีความสามารถที่จะนำและกระตุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องให้ใส่ใจต่อปัญหา

– มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

– ใส่ใจทั้งประเด็นปัญหาระดับท้องถิ่นและระดับโลก

– หลักฐานที่แสดงถึงผลงานในการจัดการประเด็นสุขภาพ ทั้งในชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ หรือระดับโลก

 

จำนวนทุน:

21 ทุน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร:

27 มีนาคม 2020

 

วันที่จัดกิจกรรม:

14-17 ตุลาคม 202yh0

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม:

– รายละเอียดทุนฉบับเต็ม

เว็บไซต์กิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ