ทุนระดับป.ตรี และหลักสูตรบูรณาการที่ University of Reading ประเทศอังกฤษ

School of Psychology and Clinical Language Sciences ที่ University of Reading มหาวิทยาลัยในเรดิง ประเทศอังกฤษ จัดมอบทุนการศึกษา International Excellence Scholarships สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เรียนต่อที่ University of Reading มหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองเรดิง ราชมณฑลบาร์กเชอร์ ประเทศอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £2,000 (ประมาณ 86,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษานี้สนับสนุนในส่วนของการเรียนระดับปริญญาตรี รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโท MSc Speech and Language และหลักสูตร MSci Applied Psychology (Clinical) ที่ University of Reading

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ได้สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงหลักสูตร MSci Speech and Language Therapy และ MSci Applied Psychology (Clinical) ที่ University of Reading โดยมีกำหนดเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2019 (ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยแล้ว)

-ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการศึกษา และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-ทักษะและความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กิจกรรมนอกหลักสูตร)

-เขียนหนังสือแนะนำตัว

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.reading.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ