การฝึกอบรมผู้ประกอบการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการสื่อสาร และการพัฒนาซอฟต์แวร์

MEST ได้จัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการระดับบัณฑิตศึกษา ระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในด้านธุรกิจการสื่อสารและการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมทั้งการทำโครงการต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและต่อยอดสู่โอกาสได้รับเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการประจำปี (EITs) ประกอบด้วยการฝึกอบรมผู้ประกอบการระดับ MBA ในด้านธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์และการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะลงลึกถึงภาคธุรกิจและแนวคิดพื้นฐานของ EIT การสร้างแนวคิดและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงลูกค้า และการแสดงความคิดต่อหน้าคณะกรรมการ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

โครงการ MEST จะมอบการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบให้กับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้ง ค่าเล่าเรียนฟรี ค่าที่พักอาศัย ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน และเบี้ยเลี้ยงเล็กน้อยรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ สาขาวิชาธุรกิจการสื่อสาร และการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครที่สนใจในการเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นบริษัทซอฟต์แวร์

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถสมัครเข้าร่วมได้

– ต้องมีความสนใจอย่างจริงจัง ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

– มีเป้าหมายในการเริ่มต้นบริษัทซอฟต์แวร์

– มีประสบการณ์การทำงานในฐานะผู้ประกอบการ หรือระดับองค์กร ระดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันชั้นนำหรือวิทยาลัยเทคนิค (หรือเทียบเท่า)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

8 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ