Kent State University มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา

Kent State University เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับทุน International Freshman Scholarship สำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเคนต์สเตต สหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มีมูลค่าตั้งแต่ $2,000 ถึง $20,000 ต่อปี (ประมาณ 63,000 – 630,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-เฉพาะนักศึกษาใหม่ (ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้) เข้าศึกษาในฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น

-คะแนนเฉลี่ยมสะสมสูงสุด 3.6 สำหรับคะแนนระดับ US 4.0

-คะแนน ACT แต่ละส่วนประกอบด้วย 27 คะแนน หรือ คะแนนการสอบ SAT แบบใหม่ 1280 หรือ SAT แบบเก่า 1210 ทั้งใน Critical Reading & Math

-สมัครเข้าเรียนต่อในชั้นปีแรกของ Kent State University อย่างไม่มีเงื่อนไข

-คะแนนสอบ TOEFL 525 (หรือ TOEFL Internet-Based 71 คะแนน) , คะแนน MELAB ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน , คะแนน IELTS เท่ากับ 6.0 , หรือคะแนน PTE Academic 48 คะแนน , หรือ ELS level 112

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร $70 (ประมาณ 2,200 บาท)

-หนังสือเดินทาง

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

-ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา / ประกาศนียบัตร (ฉบับแปลภาษาอังกฤษและภาษาต้นฉบับที่ผ่านการรับรอง)

-ผลการเรียน (ฉบับแปลภาษาอังกฤษและภาษาต้นฉบับที่ผ่านการรับรอง)

-รายการเงินฝากในบัญชี

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kent.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ